Αναγνωρίσεις δύο ταχυτήτων από το Υπουργείο Παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα

ΑΤΕΕΝ: HND & IEK δε θα γίνονται αποδεκτά μέχρι να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος

Νέα / Ειδήσεις Χωρίς κατηγορία

Το i-kollegia.gr επικοινώνησε με το ΑΤΕΕΝ και συνομίλησε με υπάλληλο του αρμόδιου τμήματος για το θέμα των αναγνωρίσεων τίτλων σπουδών με προηγούμενη εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, το ΑΤΕΕΝ ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά ότι για πτυχία με λιγότερα από 3 έτη σπουδών δεν εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας. Αυτό γίνεται στην περίπτωση που ο πτυχιούχος έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν πρόγραμμα HND (Higher National Diploma) το οποίο προσφέρεται από ιδιωτικούς φορείς και όχι από κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα καθώς επίσης και στην περίπτωση που πτυχιούχος έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα ΙΕΚ επίσης ιδιωτικού φορέα.

Στην περίπτωση που ο πτυχιούχος έχει παρακολουθήσει προπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημιακού ιδρύματος και είναι κάτοχος πτυχίου ή έχει πραγματοποιήσει μεταγραφή από ένα πανεπιστήμιο σε άλλο, τότε το ΑΤΕΕΝ εκδίδει θετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας ή επιβάλλει πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα.

 

“Μέχρι να υπάρξει διευκρινιστική  εγκύκλιος το ΑΤΤΕΝ θα απορρίπτει τις αιτήσεις πτυχιούχων για αναγνώριση”

 

Σε ερώτησή μας για το κατά πόσο είναι νόμιμη η εμπλοκή του ΑΤΕΕΝ σε ακαδημαϊκά θέματα και ταυτόχρονη, άτυπη, αξιολόγηση εσωτερικής διαδικασίας αλλοδαπού πανεπιστημιακού ιδρύματος, η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι δεν υπάρχει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος που να ορίζει τον τρόπο αναγνώρισης τίτλων σπουδών των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το ΑΤΕΕΝ να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που ορίζει κατ’ ελάχιστο τα 3 έτη σπουδών. Μέχρι να υπάρξει διευκρινιστική  εγκύκλιος η οποία θα ορίζει ότι τα πτυχία προγραμμάτων τύπου HND ή ΙΕΚ γίνονται αποδεκτά, το ΑΤΤΕΝ θα συνεχίζει να απορρίπτει τις αιτήσεις πτυχιούχων με τα παραπάνω κριτήρια.

 

 

 

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: