ΑΤΕΕΝ

Υπουργείο Παιδείας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Υπηρεσία Διεύθυνση Τηλ. Επικοινωνίας Email
Υπουργείο Παιδείας Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
  1. 210 3442000
Υπουργείο Παιδείας – Πρωτόκολλο Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
  1. 210 3442000
protocol@minedu.gr

 

Υπουργείο Παιδείας – ΑΤΕΕΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80
  1. 2103442819,
  2. 2103442821,
  3. 2103442807,
  4. 2103443763
Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: