Τεχνητή Νοημοσύνη & ChatGPT: Εργαλεία και Πρακτικές Εφαρμογές

Τεχνητή Νοημοσύνη & ChatGPT: Εργαλεία και Πρακτικές Εφαρμογές

Νέα / Ειδήσεις Σεμινάρια

Περιγραφή

Το σεμινάριο “Τεχνητή Νοημοσύνη & Chat GPT: Εργαλεία και Πρακτικές Εφαρμογές” παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις εξελίξεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην καθημερινότητα ανθρώπων και επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τις βασικές γνώσεις για την κατανόηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις πρακτικές χρήσεις και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούνται από στελέχη και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζονται ορισμένα από τα πλέον δημοφιλή AI εργαλεία όπως chatGPT, GoogleBard, Microsoft BING, MidJourney, DALLe κ.ά., ενώ αναλύεται με πρακτικό τρόπο η εφαρμογή τους στη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Οφέλη Παρακολούθησης

Η παρακολούθηση του προγράμματος προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες:
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη: Αναβαθμίστε τις δεξιότητές σας και αποκτήστε ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης
  εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Πρακτική Εφαρμογή: Εφαρμόστε άμεσα τις γνώσεις και τα εργαλεία για ανάπτυξη παραγωγικότητας, εύρεση νέων προοπτικών ιδεών και επαγγελματικών ευκαιριών.
 • Personal Branding: Βελτιώστε τη εικόνα και αναπτύξτε το επαγγελματικό σας προφίλ ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριοποίησης σας.
 • Δημιουργία Περιεχομένου: Δημιουργείστε πρωτότυπο περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες βίντεο κλπ) για κάθε χρήση.

Αναπτύξτε τις AI δεξιότητες σας

Το σεμινάριο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της γνώσης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω:

 • Interactive Games: Διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων και κατανόησης της ύλης του προγράμματός.
 • Hands on Ασκήσεις: Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν οι ίδιοι εργαλεία και τεχνικές ΤΝ σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.
 • Δημιουργία νέων ευκαιριών και προοπτικών: Ανακαλύψτε πώς μέσω των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης μπορείτε να αναδείξετε τη δουλειά σας και να δημιουργήσετε νέες προοπτικές και ευκαιρίες.

Key Highlights

 • Ευέλικτος Τρόπος Παρακολούθησης: Το σεμινάριο προσφέρει ευελιξία στην παρακολούθηση, επιτρέποντας στους
  συμμετέχοντες να το παρακολουθήσουν από τον χώρο τους και σύμφωνα με το προσωπικό τους πρόγραμμα.
 • Πρόσβαση στη Δυναμική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του IST: Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα που παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις, πηγές και εργαλεία για εμβάθυνση στο θέμα.
 • Διδασκαλία βασισμένη στη Διαδραστική Προσέγγιση: Το σεμινάριο εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή και τη διαδραστικότητα, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν την κριτική σκέψη, να ανταλλάξουν απόψεις καθώς και να εμπλακούν οι ίδιοι στην διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου που τους αφορά.
 • Υποστηρικτικές Σημειώσεις: Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και άλλες χρηστικές σημειώσεις για τα οποία και θα έχουν γίνει αναφορές.
 • Εξατομικευμένος Εντοπισμός Αναγκών: Ο εισηγητής του προγράμματος θα βοηθήσει οι συμμετέχοντες να εντοπίσουν τρόπους αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και να διαμορφώσουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση.

Έναρξη Προγράμματος: 5 Δεκεμβρίου 2023

Διάρκεια: 16 ώρες

Δήλωσε συμμετοχή εδώ

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: