Υπόμνημα του ΣΑΕΠΕΚ προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργούς και Βουλευτές

Νέα / Ειδήσεις

Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και σε αρμόδιους Υπουργούς και υφυπουργούς κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα ο Σύλλογος Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Κολλεγίων (ΣΑΕΠΕΚ) εκθέτοντας για μία ακόμη φορά αναλυτικά όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών μέσω δικαιόχρησης.

Ο Σύλλογος αναφέρεται συγκεκριμένα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πτυχιούχοι ρυθμίζομενων επαγγελμάτων οι οποίοι ενώ έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το αρμόδιο τμήμα (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν τους επιτρέπεται η εγγραφή τους σε συλλόγους και επιμελήτηρια για έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πτυχιούχοι νοσηλευτικής, μαιευτικής, αρχιτεκτονικής κλπ ειδικοτήτων, οι οποίοι εξ αιτίας του BREXIT βρέθηκαν στον αέρα χωρίς δυνατότητα αναγνώρισης των πτυχίων τους.

Υποστηρίζει τη στάση και τις κινήσεις αποφοίτων Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καθώς και των αποφίτων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου του τομέα Υγείας αναφέροντας συγκεκριμένες επιστολές που εστάλησαν προς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας, χωρίς κανένα αντίκρισμα όπως και οι αντίστοιχες του ΣΑΕΠΕΚ.

Τονίζει ότι με τις νέες πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε), πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής τους και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει πρόσθετη καθυστέρηση στην αναγνώριση αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος ζητά την εξέταση κατά προτεραιότητα παλαιότερων αιτήσεων που έχουν απορριφθεί ή έχουν δοθεί αντισταθμιστικά μέτρα καθώς επίσης και έκδοση ανακλητικών των αρνητικών αποφάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αποφάσης της ολομέλειας του Σ.τ.Ε.

Τέλος, αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό, ο Σύλλογος Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Κολλεγίων ζητά τη μεσολάβησή του για την άμεση διευθέτηση των προβλημάτων και ζητά:

  1. την εφαρμογή των νόμων,
  2. των Ευρωπαϊκών οδηγιών,
  3. των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.)
  4. των αποφάσεων του ΣτΕ (ολ. Σ.τ.Ε 178-2023 & ολ Σ.τ.Ε 179-2023) και
  5. την εύρεση ουσιαστικής λύσης για τα πτυχία των ειδικοτήτων νοσηλευτικής, μαιευτικής, αρχιτεκτόνων κλπ

Δείτε το υπόμνημα του Συλλόγου Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Κολλεγίων.

 

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: