Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ με επιστροφή στο παρελθόν

Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ μόνο ψηφιακά

Νέα / Ειδήσεις

Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ με επιστροφή στο παρελθόν

Κι ενώ όλοι περίμεναν με αγωνία τις ανακοινώσεις της Υπουργείο γύρω από το νέο νομοσχέδιο και τον «εκσυγχρονισμό» του ΔΟΑΤΑΠ, για μία ακόμη φορά, η Υπουργός κατάφερε να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Η κυρία Κεραμέως στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε για την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου, ανέφερε χαρακτηριστικά για το ΔΟΑΤΑΠ ότι η διαδικασία αναγνώρισης διαχωρίζεται σε δύο άξονες:

 1. Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.
 2. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Πιο αναλυτικά, με τη δημιουργία των δύο αυτών αξόνων αναγνώρισης διαφοροποιείται ο λόγος αίτησης αναγνώρισης στο ΔΟΑΤΑΠ. Από τη μία έχουμε εκείνους που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε ελληνικά ΑΕΙ και από την άλλη, εκείνους που επιθυμούν απλά να εργαστούν με το πτυχίο τους. Με άλλα λόγια, η πρώτη κατηγορία αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση και η δεύτερη την επαγγελματική αναγνώριση ενός τίτλου σπουδών.

Η διαδικασία για την εκάστοτε κατηγορία αναγνώρισης έχει ως εξής:

Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.

 • Κατάργηση της ατομικής αίτησης για αναγνώριση πτυχίου.
 • Ιδρύονται:
  • «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και
  • «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής»
  • Ίδρυμα που περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, έπειτα από απόφαση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές θα απευθύνονται απευθείας στο ελληνικό ΑΕΙ και δε θα χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ.

Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 • Κατάργηση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
 • Καταργείται ο ειδικός εισηγητής και η εκτελεστική επιτροπή. Δημιουργείται «Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών». Διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον «προέλεγχο» του φακέλου και αν είναι πλήρης προωθείται στον Πρόεδρο.
 • Δίνεται έμφαση στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου.
 • Προθεσμία 3 μηνών για έκδοση απόφασης από τον Πρόεδρο του ΔΟΑΤΑΠ είτε για αναγνώριση είτε για αντισταθμιστικά

 

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία ουσιώδης αλλαγή στην αναγνώριση των πτυχίων. Τα πτυχία αλλοδαπών πανεπιστημίων λάμβαναν, ανέκαθεν, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση μέσω του ΔΟΑΤΑΠ χωρίς διαφοροποίηση. Αυτό που άλλαξε, σύμφωνα με την παρουσίαση καθώς στην πράξη θα το δούμε με τα χρόνια, είναι η διαδικασία.

Στην ουσία, η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε έναν νέο τρόπο λειτουργίας του ΔΟΑΤΑΠ χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αίτηση και προκαθορισμένα μητρώα αναγνωρισμένων αλλοδαπών πανεπιστημίων, με σκοπό να μειωθεί η τεράστια αναμονή για την έκδοση απόφασης αναγνώρισης. Στο νέο ΔΟΑΤΑΠ θα μπορούσε να ενσωματωθεί και το ΑΤΕΕΝ και να υπάρχει πλέον μόνο ένας φορέας για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων όπως συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

Η Ελλάδα συνεχίζει να μη λαμβάνει υπόψιν καμία συνθήκη που έχει προσυπογράψει για την ανώτατη εκπαίδευση και συνεχίζει να κρίνει και να συγκρίνει πτυχία αλλοδαπών μεγάλων πανεπιστημίων με εκείνα των ελληνικών.

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: