3Κ/2023

ΑΣΕΠ 2K/2022 – Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Νέα / Ειδήσεις Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

Eστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Aφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε τις ειδικότητες

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: