ΣτΠ: "Παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία η Ε.Ν.Ε"

ΣτΠ: “Παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία η Ε.Ν.Ε”

Νέα / Ειδήσεις

«Κάτοχοι αλλοδαπών τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, που αναφέρονται στο Παράρτημα V (αυτόματο σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ προς την οποία η ελληνική έννομη τάξη έχει εναρμονισθεί με το π.δ.38/2010, ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) να τους εγγράψει στα μητρώα της, ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή στην Ελλάδα» αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Για μία ακόμη φορά,  ο Συνήγορος του Πολίτη έρχεται αντιμέτωπος με την αυθαιρεσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που με το έτσι θέλω αποφασίζουν αν θα εφαρμόσουν ή όχι την ελληνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο Συνήγορος του Πολίτη ως ανεξάρτητη αρχή έχει λάβει μεγάλο αριθμό καταγγελιών για παρανομίες από πλευράς επαγγελματικών φορέων που είναι οργανωμένοι σε ΝΠΔΔ καθώς επίσης και για το ίδιο το ΑΤΕΕΝ και πρώην ΣΑΕΠ.

Με το τελευταίο του πόρισμα, για την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, αποδυκνείεται περίτρανα ότι όλοι οι φορείς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις νομοθεσίες. Παρότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εκάστοτε φορέα είναι εκτεθιμένα σε νομικές συνέπειες, αδιαφορούν καθώς με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών θεωρούν ότι δε θα τους ακουμπήσει κανείς.

Να σημειωθεί ότι, το πόρισμα του ΣτΠ αφορά Νοσηλευτές που θέλουν να μεταφέρουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που ήδη κατέχουν σε Γερμανία και Ρουμανία. Δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο κράτη μέλη για τα οποία ισχύει ρητά η οδηγία 2005/36/ΕΚ και το ΠΔ 38/2010.

Τι συμβαίνει άραγε για τους Νοσηλευτές που προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία πλέον δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ;

Τα κολλέγια που έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους αυτές τις ειδικότητες το λιγότερο που πρέπει να κάνουν είναι να ενημερώνουν εξαρχής τους φοιτητές για τα προβλήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν μετά το τέλος των σπουδών τους ως προς τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν αφού δεν πρόκειται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα!

Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Πλέυρης σκοπεύει να δώσει λύση στο προβλημα ή για ακόμη μία φορά θα μεταφέρει το πρόβλημα στον επόμενο Υπουργό;

 

 

 

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: