Πτυχία χωρίς αναγνώριση

Πτυχία χωρίς αναγνώριση

Blog Νέα / Ειδήσεις

2 και πλέον χρόνια μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια κολλέγια εξακολουθούν να προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς αντίκρισμα.

Οι ενδιαφερόμενοι γράφονται, ξεκινούν σπουδές, πληρώνουν υπέρογκα δίδακτρα, για πτυχία που δεν αναγνωρίζονται σε καμία χώρα της ΕΕ καθώς δεν πληρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια που ορίζει τόσο η οδηγία 2005/36/ΕΚ όσο και το ΠΔ 38/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τους μετέπειτα νόμους.

Μέχρι και σήμερα, κανένας απόφοιτος/πτυχιούχος τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Αρχιτεκτονικής δεν έχει λάβει την πολυπόθητη αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας και κατ’ επέκταση την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τα αντίστοιχα επιμελητήρια και συλλόγους.

Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Αυτές οι ειδικότητες είναι χωρίς αντίκρισμα. Χωρίς αναγνώριση.

Κόπος, χρόνος, χρήματα πεταμένα στο καλάθι των αχρήστων.

Συγκεκριμένα κολλέγια παίζουν με την τύχη και τα θέλω των ενδιαφερομένων, αντί να τους πουν ξεκάθαρα ότι δε λαμβάνουν αναγνώριση. Προτιμούν να τους κοροϊδέψουν με δήθεν μελλοντικές υποσχέσεις αντί να πουν την αλήθεια.

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει από διαφημίσεις συγκεκριμένου κολλεγίου για σπουδές “αναγνωρισμένες” στην Νοσηλευτική και τη Μαιευτική. Αναγνωρισμένες από ποιον? Από κανέναν είναι η απάντηση.

Δυστυχώς, πολλοί γονείς και ενδιαφερόμενοι δεν κάνουν την αναζήτηση που απαιτείται. Δεν παίρνουν σωστή ενημέρωση. Και όταν ανακαλύπτουν την αλήθεια, είναι πλέον αργά.

Ενημερωθείτε πριν την εγγραφή.
Ενημερωθείτε από έγκυρες πηγές.
Μιλήστε με παλαιότερους απόφοιτους να σας ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσα χρόνια.

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: