Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Blog

Η ειδικότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι μια σύγχρονη ειδικότητα των μηχανικών που ασχολείται με την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Λόγο της παλαιότητας των κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη, έπρεπε να βρεθεί τρόπος να καταμετρηθεί η κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες για επισκευές με απώτερο στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η ειδικότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ώστε να καλυφθεί το κενό και να αναλάβουν τις αντίστοιχες εργασίες.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν λάβει σχετική άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να κάνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις και να εκδίδουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης τόσο για κτίρια οικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει ένα μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών στο οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή οποιουδήποτε μηχανικού επιθυμεί να ασκήσει την ειδικότητα αυτή. Επιπλέον, μέσα από το μητρώο αυτό, οι ιδιώτες έχουν την δυνατότητα αναζήτησης ενεργειακού επιθεωρητή στην περιοχή τους.

Για να μπορέσεις να εγγραφεί κάποιος ενδιαφερόμενος στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, αρκεί να επισκεφθεί το site του Υπουργείου Περιβάλλοντος buildingcert.gr και να κάνει την εγγραφή του. Με την προϋπόθεση ότι πληρεί τα απαιτούμενα κριτήρια.

Τα απαιτούμενα κριτήρια για να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι:

Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 3 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει».

Οι κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών είναι τρεις

  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων
  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης
  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού

και ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αναγγελία έναρξης και για τις τρεις κατηγορίες.

Πέρα του κριτηρίου να έχει κάποιος την ειδικότητα του μηχανικού είτε από ΑΕΙ είτε από  ΤΕΙ, ήταν υποχρεωτική και η επιτυχής παρακολούθηση αντίστοιχων εξειδικευμένων σεμιναρίων. Πλέον, οι παρακολούθηση των αντίστοιχων σεμιναρίων δεν είναι υποχρεωτική για την εγγραφή στα μητρώα ενεργειακών επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Τα σεμινάρια που υπάρχουν και παρέχονται από πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης, καλύπτουν και τα τρία είδη Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών:

  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων
  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης
  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού

Στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι η παρουσίαση, κατανόηση και ανάλυση του θεσμικού πλαισίου των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων που περιλαμβάνει τον κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) καθώς και των Τεχνικών Οδηγιών το Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) και η χρήση αυτών για την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης.

Λόγω του ότι ο όγκος του θεσμικού πλαισίου είναι μεγάλος κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάζεται μεθοδολογία με την οποία η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης γίνεται «βήμα–βήμα» ούτως ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα της ενεργειακής κατάταξης ενός κτιρίου.

Βάσει αυτής της λογικής παρουσιάζονται παραδείγματα υπαρκτών κτιρίων και η χρήση του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ στο οποίο γίνονται πολλά παραδείγματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: