Τι συμβαίνει με τα HND και τα Top-Up πτυχία;

Τι συμβαίνει με τα HND και τα Top-Up πτυχία;

Blog Νέα / Ειδήσεις

Τι ισχύει με την αναγνώρισή τους;

Παράνομη πρακτική ή παράνομη η μη αναγνώριση;

Τι είναι το HND πτυχίο και τι σημαίνει Top-Up Πτυχίο;

HND, Higher National Diploma, είναι ένα ακαδημαϊκό προσόν στην Βρετανία, επιπέδου 5 σύμφωνα με το UK NQF (National Qualifications Framework). Δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με κάποιον που έχει ολοκληρώσει τα 2 πρώτα έτη πανεπιστημιακών σπουδών σε ένα πρόγραμμα Bachelor’s.

Top-Up πτυχίο είναι ένα Bachelor 3ετούς ή 4ετούς διάρκειας το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο τελευταίο έτος σπουδών (αν πρόκειται για 3ετές) ή στο 3ο έτος αν πρόκειται για 4ετές. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή ενός HND πτυχίου.

Υπάρχει όμως μία διαφορά μεταξύ ενός HND και ενός Top-Up Πτυχίου. Το HND το απονέμει είτε κάποιο ίδρυμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε κάποιος ιδιωτικός φορέας που έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Το Top-Up πτυχίο το απονέμει ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι δηλαδή τίτλος σπουδών με διεθνή αναγνώριση. Ο τρόπος απόκτησης του τίτλου σπουδών και με ποια κριτήρια έγινε εισαγωγή στο εκάστοτε έτος σπουδών, είναι αποκλειστικά ευθύνη και αρμοδιότητα του Πανεπιστημιακού ιδρύματος που απονέμει τον τίτλο σπουδών.

Υπάρχει αναγνώριση στην Ελλάδα;

 

Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Όχι.

Η νομοθεσία στην Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι οι προς αναγνώριση προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιος που έχει ολοκληρώσει ένα 2ετές HND και έχει γίνει αποδεκτός σε Top-Up 3ετές πτυχίο, δηλαδή εισαγωγή στο 3ο έτος σπουδών, όταν θα έρθει η ώρα της αναγνώρισης, ο φορέας αναγνώρισης θα λάβει υπόψιν του μόνο το ένα έτος σπουδών σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Λογικό; Φυσικά και όχι. Και ο λόγος είναι απλός. Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Τι είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS);

Τι είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)

«Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) είναι ένα εργαλείο του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθεί τη διαφάνεια στις σπουδές και τα ακαδημαϊκά μαθήματα. Βοηθά τους φοιτητές να μετακινούνται από χώρα σε χώρα και να κατοχυρώνουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και τις περιόδους σπουδών τους στο εξωτερικό. Βάσει του ECTS, οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκεντρώνονται σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνυπολογίζονται για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών σε ένα άλλο ίδρυμα. Οι ακαδημαϊκές μονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και τον αντίστοιχο φόρτο εργασίας τους. » 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το εκάστοτε πανεπιστήμιο δέχεται ως προαπαιτούμενο ένα HND για εισαγωγή σε προχωρημένο έτος σπουδών. Κι αυτό γιατί το πανεπιστήμιο έκανε αποδεκτές τις ECTS μονάδες του HND.

Ένα σύστημα το οποίο δεν έγινε ποτέ αποδεκτό από τους φορείς αναγνώρισης πτυχίων στην Ελλάδα. Ένα σύστημα που το έχουν απαξιώσει υπαλληλίσκοι του δημόσιου τομέα, παρότι είναι ευρωπαϊκό εργαλείο, ενώ θα έπρεπε να το εφαρμόζουν κατά γράμμα. Και φυσικά με την ανοχή της εκάστοτε κυβέρνησης.

Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ορθά δε γίνεται αποδεκτό καθώς το HND δεν είναι τίτλος που απονέμεται από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεκτό. Αλλά έχει ήδη γίνει αποδεκτό από το πανεπιστημιακό ίδρυμα που απένειμε τον τελικό τίτλο σπουδών. Με τον τρόπο αυτό, καταλήγεις να αξιολογήσεις τις διαδικασίες ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι τον τίτλο HND.

Για το λόγο αυτό, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να αποφεύγει τέτοιου είδους σπουδές.

Εν κατακλείδι, η πρακτική αυτή που εφαρμόζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν είναι παράνομη. Η μη αναγνώριση όμως είναι εκτός λογικής.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: