Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής σε απόγνωση 

Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής σε απόγνωση 

Νέα / Ειδήσεις Χωρίς κατηγορία

Το i-kollegia.gr έχει στη διάθεσή την επικοινωνία μέσω email που έστειλε ομάδα αποφοίτων Νοσηλευτικής με το κολλέγιό τους.

Οι απόφοιτοι Νοσηλευτικής μεγάλου Ελληνικού Κολλεγίου στέλνουν μαζικά email προς το Κολλέγιο από το οποίο αποφοίτησαν, σχετικά με το πρόβλημα της αναγνώρισης των πτυχίων τους και σε επικοινωνία πάντα με το Σύλλογο Αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Κολλεγίων .

Οι πτυχιούχοι είναι σε απόγνωση καθώς δε μπορούν να λάβουν αναγνώριση του πτυχίου τους εξαιτίας της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 μήνες πριν το Brexit

Να σημειωθεί ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ο Ευρωβουλευτής Θεόδωρος Ζαγοράκης είχε καταθέσει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την Αναγνώριση τίτλων σπουδών από Βρετανικά Πανεπιστήμια σε περίπτωση μη συμφωνίας για τη μελλοντική συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής ανέφερε στην ερώτησή του:

“Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα (κολλέγια) που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στην πλειονότητά τους βρετανικά. Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται σε συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή σε μεταπτυχιακό τίτλο. Στην Ελλάδα τα πτυχία των κολλεγίων αυτών δύνανται να έχουν επαγγελματική ισοτιμία με τα αντίστοιχα πτυχία που χορηγούνται από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετά από σχετική αναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Η αναγνώριση αυτή βασίζεται στο πλαίσιο των οδηγιών σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι τελειώνει η μεταβατική περίοδος για την επίτευξη συμφωνίας μελλοντικής συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τη μελλοντική τους σχέση μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στους φοιτητές και κατόχους πτυχίων κολλεγίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια;”

Απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 μήνες μετά το Brexit

Η απάντηση ήρθε από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιστροπής κ. Gabriel στις 16 Μαρτίου 2021, αναφέροντας τα εξής:

“Οι κάτοχοι των εν λόγω τίτλων σπουδών μπορούν να ζητήσουν την αναγνώριση αυτών από αρχή της χώρας υποδοχής για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Την πρωταρχική ευθύνη για την ακαδημαϊκή αναγνώριση φέρουν οι εθνικές αρχές και τα οικεία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μόνη κανονιστική πράξη για την αναγνώριση των προσόντων με σκοπό την περαιτέρω μάθηση στον ευρωπαϊκό χώρο είναι η σύμβαση της Λισαβόνας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναγνώριση των τίτλων. Η σύμβαση έχει κυρωθεί από 54 κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών δυνάμει της σύμβασης ισχύει ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων που αφορούν τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ελλάδα, η οποία είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση, θα συνεχίσει να εφαρμόζει το εθνικό της δίκαιο για τη διαδικασία αναγνώρισης που αφορά την περαιτέρω μάθηση.

Όσον αφορά την αναγνώριση τίτλων σπουδών/επαγγελματικών προσόντων για επαγγελματικούς σκοπούς, οι αιτήσεις αναγνώρισης για επαγγελματικά προσόντα αποκτώμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται βάσει εκπαιδευτικών ρυθμίσεων υπό καθεστώς δικαιόχρησης, οι οποίες υποβάλλονται από τους κατόχους τους από την 1η Ιανουαρίου 2021 (τόσο για προσόντα που αποκτήθηκαν πριν όσο και για προσόντα που αποκτώνται μετά την εν λόγω ημερομηνία), καλύπτονται από τους εθνικούς κανόνες του οικείου κράτους μέλους.

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου δεν προβλέπει ειδικούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.”

1+ χρόνο μετά το Brexit λύση καμία

Με τα παραπάνω δεδομένα και ενώ το πρόβλημα ήταν γνωστό, το Υπουργείο Παιδείας και η αρμόδια Υπουργός δε μερίμνησε για την επίλυσή του. Μήπως θα έπρεπε στο νέο νομοσχέδιο, για την Ανώτατη εκπαίδευση και τον ΔΟΑΤΑΠ, να συμπεριλάβει την κατάλληλη ρύθμιση έτσι ώστε να δοθεί λύση σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί εκατοντάδες αποφοίτους; Ή θα πρέπει να περιμένουν, για ακόμη μία φορά, προεκλογικές υποσχέσεις;

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: