Υπουργειο Παιδειας

Ειδικότητες χωρίς αναγνώριση λόγω BREXIT

Νέα / Ειδήσεις Χωρίς κατηγορία

Από 1/1/2021 και μετά, πολλές είναι οι ειδικότητες που μένουν χωρίς αναγνώριση.

Το Brexit έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ και δεν μπορούν. Λόγω του Brexit οι ειδικότητες του νοσηλευτής, της μαίας, του ιατρού, του αρχιτέκτονα, του κτηνιάτρου έχουν μείνει στον αέρα. Οι πτυχιούχοι αυτών των ειδικοτήτων αδυνατούν αν λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κι αυτό γιατί η οδηγία 2005/36/ΕΚ έπαψε να ισχύει με την πραγματοποίηση του Brexit.

Στην πράξη, οι κάτοχοι αυτών των τίτλων σπουδών δε μπορούν να εργαστούν σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς θα έπρεπε να έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν την έξοδό του από την ΕΕ.

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια ενημερώνουν τους κατόχους τίτλων σπουδών αυτών των ειδικοτήτων ότι το πρόβλημα δύναται να επιλυθεί είτε σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή με τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να βγει οδηγία που θα διορθώνει την 2005/36/ΕΚ.

Άραγε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το έχει λάβει υπ’όψιν της στο νέο νομοσχέδιο που έρχεται;

Άραγε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενδιαφέρεται να λύσει το πρόβλημα μη αναγνώρισης πτυχίων;

Αναμένουμε να δούμε το νέο νομοσχέδιο το οποίο παίρνει συνεχώς αναβολές.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: