πυροσβεστικη υπηρεσια

Πυροσβεστική Υπηρεσία: 500 μόνιμες προσλήψεις ΑΕΙ – ΤΕΙ

Νέα / Ειδήσεις

Σύμωνα με το aftodioikisi.gr,  έρχονται σύντομαι 500 προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που θα αφορούν πυροσβεστικό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με πτυχίο ΑΕΙ η ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ.

Η πρόσληψη Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων θα έχει διάρκεια 7 έτη με δυνατότητα μονιμοποίησης μετά το πέρας της 7ετίας υπό προϋποθέσεις. Η διαδικασία των προσλήψεων θα είναι με το σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και σύμφωνα με τα οριζόμενα προσόντα.

Οι νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος θα έχουν έδρα στην Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία, Ιωάννινα και Πάτρα.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: