Απανωτές ήττες για το Υπουργείο Παιδείας

Απανωτές ήττες για το Υπουργείο Παιδείας

Προσφάτως, το Υπουργείο Παιδείας δέχτηκε ακόμα μία ήττα από τη δικαιοσύνη. Έπειτα από καθυστέρηση δύο (2) ετών για έκδοση απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σε απόφοιτο κολλεγίου, το Δικαστήριο επέβαλε αποζημίωση του εν λόγω αποφοίτου από το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση ύψους 2.500ευρώ στον απόφοιτο για την αδικαιολόγητη διετή αναμονή για αναγνώριση του […]

Όλο το άρθρο
Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας: Το ΣΑΕΠ δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο διαφορών

Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας: Το ΣΑΕΠ δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο διαφορών

Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας: Το ΣΑΕΠ δεν δύναται να μη λαμβάνει υπόψη τίτλους σπουδών εξαιτίας ακαδημαϊκών και μόνο διαφορών Μία από τις μεγαλύτερες ήττες του γνώρισε προσφάτως το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχει επωμιστεί την αναγνώριση των πτυχίων που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων δικαιόχρησης από ελληνικά […]

Όλο το άρθρο