Πτυχία χωρίς αναγνώριση

Πτυχία χωρίς αναγνώριση

2 και πλέον χρόνια μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια κολλέγια εξακολουθούν να προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών χωρίς αντίκρισμα. Οι ενδιαφερόμενοι γράφονται, ξεκινούν σπουδές, πληρώνουν υπέρογκα δίδακτρα, για πτυχία που δεν αναγνωρίζονται σε καμία χώρα της ΕΕ καθώς δεν πληρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια που ορίζει τόσο η οδηγία 2005/36/ΕΚ όσο […]

Όλο το άρθρο