ΑΤΕΕΝ

Αντικείμενα Σπουδών

Τα αντικείμενα σπουδών που μπορεί να βρει κάποιος σε κάποιο κολλέγιο είναι πολλά και σχεδόν σε όλους τους τομείς, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σχολές με επαγγελματικά δικαιώματα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς τα περισσότερα κολλέγια έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με εταιρείες για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των ενδιαφερομένων […]

Όλο το άρθρο