ΑΤΕΕΝ

Αντικείμενα Σπουδών

Αντικείμενα σπουδών

Τα αντικείμενα σπουδών που μπορεί να βρει κάποιος σε κάποιο κολλέγιο είναι πολλά και
σχεδόν σε όλους τους τομείς, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σχολές με επαγγελματικά δικαιώματα και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς τα
περισσότερα κολλέγια έχουν συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με εταιρείες για την άμεση
επαγγελματική αποκατάσταση των ενδιαφερομένων αποφοίτων τους, φυσικά υπό
προϋποθέσεις.

Τα ελληνικά κολλέγια συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά και μη Πανεπιστήμια με συμφωνίες
δικαιόχρησης και προσφέρουν πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στους κάτωθι
τομείς:

  • Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Επιστήμες υγείας
  • Μηχανική
  • Ναυτιλιακά
  • Νομική
  • Παιδαγωγικά
  • Πληροφορική
  • Τουρισμός
  • Ψυχολογία

Φυσικά, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει μια καλή έρευνα αγοράς ακόμα και να
ελέγξει την παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων πριν επιλέξει το κολλέγιο που θα
γραφτεί.

Πώς θα γίνει η έρευνα? Είναι απλό.

Βρίσκουμε την παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή κατάταξη των πανεπιστημίων. Βρίσκουμε τη
θέση που έχει το πανεπιστήμιο που μας ενδιαφέρει. Έπειτα, ορίζουμε τον τομέα που μας
ενδιαφέρει. Αυτό γίνεται διότι άλλη θέση μπορεί να έχει το πανεπιστήμιο στη γενική
κατάταξη και άλλη στον τομέα που μας ενδιαφέρει εμάς.

Αφού γίνει αυτή η σύγκριση τότε αποφασίζουμε σε ποιο κολλέγιο θα απευθυνθούμε.

Όλα τα πτυχία παίρνουν αναγνώριση επαηηελματικής ισοδυναμίας ή επαγγελματικών προσόντων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: