ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής: Η Πρόσκληση το Δεκέμβριο και η τοποθέτηση τον Ιανουάριο

Νέα / Ειδήσεις Προκυρήξεις ΑΣΕΠ
Γράφει η Νικόλ Φιλιπποπούλου

 

Μέσα στο Δεκέμβριο έπεται να γίνει η Πρόσκληση για τη Γενική και Ειδική Αγωγή, όπως δήλωσε η Υφυπουργός Παιδείας, κα. Δόμνα Μιχαηλίδου στο alfavita.gr, ενώ οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν, πρόκειται να τοποθετηθούν στις θέσεις τους, εντός του πρώτου 15θημέρου του Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζουμε πως στις τελευταίες προσλήψεις, η συμμετοχή στους πίνακες για τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής δεν ήταν στο ποσοστό που αναμενόταν, με αποτέλεσμα να παραμείνουν πολλές θέσεις στον τομέα αυτό ακάλυπτες. Αντίστοιχο πρόβλημα έχει διαπιστωθεί και στον κλάδο ΕΕΠ Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25, ταυτόχρονα με το γεγονός ότι πολλοί αναπληρωτές, διαφορετικών ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν, προέρχονταν κι από τον επικουρικό πίνακα ή μόνο από αυτόν.

Λόγω των παραπάνω, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προβεί σε προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Παιδείας, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης των λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)], αντίστοιχες με την Ειδική Προκήρυξη για κάλυψη αναγκών της Παράλληλης Στήριξης, τον Νοέμβριο του 2023, όπως και με την κάλυψη κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ, πάλι μέσω Ειδικής Πρόσκλησης.

Πιο συγκεκριμένα για την Ειδική Πρόσκληση και σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4842/2021 (Α’ 190), ισχύει ότι:

Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, [και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)], μπορεί να πραγματοποιείται Ειδική Πρόσκληση πρόσληψης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι κενές αυτές θέσεις, πρόκειται να δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στην Ειδική Πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη στο παρελθόν [σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)] ή από το εάν οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της προηγούμενης δήλωσης προτίμησης.

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: