2Κ/2023

ΑΣΕΠ 2K/2023. Ξεκινούν οι αιτήσεις της προκήρυξης για μόνιμες προσλήψεις σε Επιμελητήρια προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

Προκυρήξεις ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 2K/2023 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 14/17.07.2023

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2K/2023 , που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις ανά κατηγορία σύμφωνα με την προκήρυξη:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα δύο (62) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΜΕ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρεις (3) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και ξεκινούν από την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 έως και την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 στις 14:00 το μεσημέρι.

 

Δείτε όλη την Προκήρυξη 2Κ/2023.

 

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: