4ΓΔ /2022

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2022

Νέα / Ειδήσεις Προκυρήξεις ΑΣΕΠ Χωρίς κατηγορία

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την 1K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, με σειρά προτεραιότητας.

Η προκήρυξη αφορά ειδικότητες για προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

  • ΠΕ Γεωτεχνικών (Ειδ. Γεωλόγων & Ειδ. Δασολόγων)
  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • ΠΕ Μηχανικών (Ειδ. Μεταλλειολόγων & Ειδ. Μεταλλείων & Μεταλλουργών)
  • ΠΕ Περιβάλλοντος (Ειδ. Χημικών)
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • ΤΕ Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  • ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών)
  • ΤΕ Πληροφορικής
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και ξεκινάει την Τρίτη  8 Φεβρουαρίου και λήγει την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022.
Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ
Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: