Ν. Μαρκάτος - Είμαι κατά των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων

Ν. Μαρκάτος – Είμαι κατά των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων

Ο κ. Ν. Μαρκάτος, τ. πρύτανης του ΕΜΠ, δηλώνει κάθετα αντίθετος με τα ιδιωτικά / Μη Κρατικά Πανεπιστημία και ειδικά με το πολύ χαμηλό επίπεδο των πανεπιστημίων που θα έρθουν στην Ελλάδα ως παραρτήματα.    Παρ’ όλα αυτά, για πολλά χρόνια ήταν ακαδημαϊκός σύμβουλος καθώς και πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας […]

Όλο το άρθρο