Προκήρυξη 393 θέσεων εργασίας από το ΔΕΔΔΗΕ

Προκήρυξη 393 θέσεων εργασίας από το ΔΕΔΔΗΕ

Προσλήψεις αναμένονται από το ΔΕΔΔΗΕ το επόμενο διάστημα με σκοπό η εταιρεία να επιτύχει με ταχύτερους ρυθμόυς την εκσυγχρονισμό της και τη ψηφιακή της μετάβαση. Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, η προκήρυξη θα περιλαμβάνει τις κάτωθι ειδκότητες απασχόλησης: 68 διαθέσιμες θέσεις στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε ειδικότητες Ηλεκτρολόγων μηχανικών, Μηχανολογών μηχανικών, Μηχανικών πληροφορικής, Χημικών μηχανικών, Μηχανικών […]

Όλο το άρθρο