Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Βήμα 1ο: Επαγγελματικός Φορέας Αλλοδαπής 1. Εγγραφή στον επαγγελματικό φορέα της χώρας προέλευσης 2. Απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (αν είναι διαθέσιμος) 3. Βεβαίωση εγγραφής από τον επαγγελματικό φορέα Βήμα 2ο: Φάκελος προς αναγνώριση από ΑΤΕΕΝ 1. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο) 2. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας 3. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει) 4. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει) […]

Όλο το άρθρο

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

Βήμα 1ο: Μετάφραση Εγγράφων 1. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο) 2. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας 3. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει) 4. Μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού (αν υπάρχει) Βήμα 2ο: Φάκελος προς αναγνώριση στο ΑΤΕΕΝ 1. Αίτηση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας προς ΑΤΕΕΝ 2. Παράβολο 100ευρώ 3. Μετάφραση Τίτλου Σπουδών (πτυχίο) 4. Μετάφραση Αναλυτικής βαθμολογίας 5. Μετάφραση Μεταπτυχιακού (αν […]

Όλο το άρθρο