ΙΑΤίΣΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΙΑΤίΣΕ

Νέα / Ειδήσεις

«Άλλαξε ο Μανωλιός …»

Οι νέες προϋποθέσεις ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ αναγνώρισης πτυχίων εξωτερικού, με βάση το νέο νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια & τον ΔΟΑΤΑΠ  (για την ακρίβεια, υπό τη μορφή … ερωταπαντήσεων αντί κανονικών άρθρων νομοσχεδίου) :

Από τη … σκύλλα της υποχρεωτικής «αντιστοιχίας» (της απαίτησης, δηλ, του παλαιού Νόμου να έχει διδαχθεί ο πτυχιούχος εξωτερικού τα «βασικά» μαθήματα του αντίστοιχου ημεδαπού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών – ΠΠΣ) στη … χάρυβδη της απαραίτητης «μη ύπαρξης ουσιωδών διαφορών» μεταξύ παρακολουθηθέντος αλλοδαπού Προγράμματος Σπουδών και συγκρίσιμου ΠΠΣ ελληνικού ΑΕΙ!

Δεδομένου ότι όλως πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι εν λόγω … ερωταπαντήσεις, παρακαλούνται οι όποιοι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προς το παρόν τη Νο 15 από αυτές και, ειδικότερα, το πιο κάτω απόσπασμα της:

«Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».

Καταργείται ο θεσμός του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής που αξιολογούν την ισοτιμία που δυσκόλευαν περαιτέρω τη διαδικασία. Αντ’ αυτών, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και πλέον, διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον «προέλεγχο» του φακέλου και αν είναι πλήρης τον παραπέμπουν στον Πρόεδρο.

Δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου»

Τις αμέσως επόμενες μέρες (ευελπιστώντας στο μεταξύ να έχουμε καταστεί κοινωνοί του πραγματικού κειμένου του υπόψη σχεδίου Νόμου) επιφυλασσόμαστε να τεκμηριώσουμε επαρκώς τις πιο πάνω δυσοίωνες προβλέψεις μας για … κανέναν εκσυγχρονισμό του προκείμενου δημόσιου Οργανισμού.

Γιάννης Ζαρκωτός,  σ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πρόεδρος  ‘Ινστιτούτου για την Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού – ΙΑΤίΣΕ’

Αν σας άρεσε κοινοποιήστε το: