Πολιτική Απορρήτου

O παρών δικτυακός τόπος www.i-kollegia.gr είναι καθαρά ενημερωτικός και τα
περιεχόμενα αυτού του site παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και μπορούν ν'
αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

To περιεχόμενο του www.i-kollegia.gr βασίζεται κυρίως σε πρωτογενείς πληροφορίες. Η
νομοθεσία που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο ενδεχομένως να έχει τροποποιηθεί. Οι
ημερομηνίες που αναγράφονται στα άρθρα και ρεπορτάζ  , ενδεχομένως να έχουν
τροποποιηθεί σχετικά με την πραγματική ημερομηνία του συμβάντος, για τεχνικούς
λόγους, κατά την αναβάθμιση του ιστότοπου. Λόγω του μεγάλου όγκου περιεχομένου,
ενδέχεται κάποιες πηγές να έχουν παραβλεφθεί, είναι γνωστό οτι στο πλαίσιο των
χρηστών συναλλακτικών ηθών του διαδικτύου, η ανταλλαγή των υλικών είναι κοινή
πρακτική διεθνώς, αρκεί να αναφέρεται η πηγή τους. Επιπλέον, κάποιες πηγές δεν είναι
δυνατόν να αναφέρονται συνεχώς καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στο
χρήστη. Το www.i-kollegia.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του
περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την
πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία
ενδεχομένων λαθών, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών
προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Σε κάθε περίπτωση, που κάποια πηγή (φορέας ιδιωτικός ή δημόσιος) θεωρήσει ότι
κάποιο ή κάποια ψηφιακά υλικά (Φωτογραφίες, κείμενα, ήχοι, Graphics, Video κλπ) είναι
ιδιαίτερο και αυτόνομο αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αναφέρεται
στις πηγές του www.i-kollegia.gr και δεν επιθυμεί να εμφανίζεται, παρακαλούμε να μας
γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email info@i-kollegia.gr και θα προβούμε άμεσα στις
απαραίτητες ενέργειες.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου www.i-kollegia.gr οφείλει αφενός
μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και
Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε
να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των
υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου ιδιαίτερα για εμπορική χρήση και
μεταπώληση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως συλλέγονται στο πλαίσιο της
λειτουργίας του www.i-kollegia.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της
επικοινωνίας ηλεκτρονικής ή άλλης αλληλογραφίας και διαφυλάσσεται το απόρρητο του
περιεχομένου τους. Δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. 

Το www.i-kollegia.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ακρίβεια και τη γνησιότητα των πληροφοριών
άλλων web sites στα οποία παραπέμπει μέσω links ή banners. Για οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα
αντίστοιχα web sites, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των
υπηρεσιών τους. Το www.i-kollegia.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι
αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites στα οποία παραπέμπει ή ότι
συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google
http://www.google.com/privacy_ads.html

Το www.i-kollegia.gr τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των
επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο
εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε
φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω
πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα,
όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Πληροφορίες
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης,
για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και
άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά
σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες,
αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί
τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν
μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να
απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες
λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την
απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως απαραίτητα cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία
του ιστότοπου. Επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες
του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Δεν
αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν
μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.
Cookies επιδόσεων
Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον
ιστότοπο. Επίσης, συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν
ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των
επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας
Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή
τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι
πληροφορίες που συλλέγουν αυτού του είδους τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι
δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους
ιστότοπους.

Cookies στόχευσης
Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και
τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης
διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση
αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Τι είδη cookies τρίτων χρησιμοποιούμε
Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies αλλά και cookies, που προέρχονται από τρίτα μέρη.
Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την
καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.
Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης cookies
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας,
τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων
στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας.
Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας
δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Παροχή συγκατάθεσης για την αποδοχή cookies
Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού
σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει
στην παρούσα πολιτική χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε
υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό
σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την
χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός
της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του
φυλλομετρητή σας.

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των
cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας
επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις
απαραίτητες ενέργειες.